You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Українська
7 дней в неделю с 08:00 по 21:00 +380953112435

Актемра (Actemra) 400мг

  • Виробники Roche
  • Модель: Тоцилизумаб
  • Наявність: В наявності
₴13500.00грн.

Власник реєстраційного посвідчення:

F.Hoffmann-La Roche, Ltd (Швейцарія)

Вироблено та розфасовано:

CHUGAI PHARMA MANUFACTURING, Co.Ltd. (Японія)

Активна речовина: тоцилізумаб (tocilizumab)

Лікарські форми

Актемра®

Концентрат д/пригот. розчину д/інфузій 400 мг/20 мл: фл. 1 шт.

Форма випуску, упаковка та склад препарату Актемра®

Концентрат для приготування розчину для інфузій у вигляді прозорої або опалесцентної, безбарвної або світло-жовтої рідини.

1 фл. тоцилізумаб 20 мг 400 мг

допоміжні речовини: полісорбат 80 - 0.5 мг, сахароза - 50 мг, натрію гідрофосфату додекагідрат - q.s., натрію дигідрофосфату дигідрат - q.s., вода д/і - q.s.

20 мл - флакони безбарвного скла (1) - картонні пачки з вкладишами картонними (перегородками)×.

20 мл - флакони безбарвного скла (1) - пластикові піддони* (1) - пачки з картону імпортного××.

Клініко-фармакологічна група Специфічний імунодепресивний препарат. Антагоніст рецепторів інтерлейкіну-6

Фармако-терапевтична група: Антитіла моноклональні

Фармакологічна дія

Механізм дії

Тоцилізумаб – рекомбінантне гуманізоване моноклональне антитіло до людського рецептора інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) з підкласу імуноглобулінів IgG1. Тоцилізумаб зв'язується та пригнічує як розчинні, так і мембранні рецептори ІЛ-6 (sIL-6R та mIL-6R). ІЛ-6 є багатофункціональним цитокіном, що виробляється різними типами клітин, і бере участь у паракринній регуляції, системних фізіологічних та патологічних процесах, таких як стимуляція секреції Ig, активація Т-клітин, стимуляція вироблення білків гострої фази в печінці та стимуляція гемопоезу. ІЛ-6 залучений до патогенезу різних захворювань, у т.ч. запальних захворювань, остеопорозу та новоутворень.

Не можна виключити ймовірність негативного впливу тоцилізумабу на протипухлинний та протиінфекційний захист організму. Роль інгібування рецептора ІЛ-6 у розвитку пухлин невідома.

У пацієнтів з коронавірусною інфекцією (COVID-19, COronaVIrus Disease 2019), які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг одноразово, зниження показника C-реактивного білка (CРЛ) до нормальних значень спостерігалося вже на 7 день.

Клінічна ефективність при ревматоїдному артриті (РА)

Ефективність препарату у пацієнтів, які отримували тоцилізумаб як у монотерапії, так і в комбінації з метотрексатом (МТ) або базисними протизапальними препаратами (БПЗП), не залежала від наявності та відсутності ревматоїдного фактора, віку, статі, расової приналежності, числа перед захворювання. Відповідь на терапію виникала швидко (вже другого тижня), надалі посилювався і зберігався понад 3 років у відкритих розширених дослідженнях.

У пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг, суттєво знижувався індекс активності захворювання за шкалою DAS28 порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо + БПЗП. Кількість пацієнтів, які досягли клінічної ремісії (DAS28 <2.6) на 24 тижні, була значно більшою у групі терапії тоцилізумабом (27.5-33.6%) порівняно з контрольною групою (0.8-12.1%). До 52 тижня терапії кількість пацієнтів, які досягли DAS28 <2.6, збільшується до 47% порівняно з 33% на 24 тижні терапії. Гарнийабо задовільна відповідь за критеріями EULAR відзначалася частіше у пацієнтів, які отримували тоцилізумаб, ніж отримували плацебо + БПЗП. Через 2 роки терапії тоцилізумабом/МТ у 14% пацієнтів спостерігалася значна клінічна відповідь (АКР 70 (критерії Американської Колегії Ревматологів, АКР) зберігалася протягом 24 тижнів і більше). Рентгенологічна оцінка У 83% пацієнтів, які отримували терапію тоцилізумабом/МТ протягом року, не зареєстровано прогресування деструкції суглобів (зміна сумарного індексу Шарпа дорівнює нулю або менше) порівняно з 67% пацієнтів, які отримували плацебо/МТ. Цей результат зберігався протягом 2 років терапії. У 93% пацієнтів не було прогресування деструкції суглобів між 52 та 104 тижнями терапії. Показники якості життя У пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг (монотерапія або у поєднанні з БПЗП), порівняно з тими, хто отримував МТ/БПЗП, спостерігалося клінічно значуще покращення функціональної активності (за індексом HAQ-DI), зниження стомлюваності (за шкалою) функціональної оцінки терапії хронічних захворювань за показником стомлюваності FACIT-Fatigue), а також покращення як показників фізичного, так і показників психічного здоров'я за опитувальником SF-36. Лабораторні показники Після введення тоцилізумабу відбувається швидке зниження середніх значень острофазових показників, С-реактивного білка, ШОЕ, сироваткового амілоїду А та фібриногену, зниження числа тромбоцитів у межах нормальних значень, а також збільшення гемоглобіну, яке найбільше спостерігалося у пацієнтів з РА. Клінічна ефективність у пацієнтів з раннім ревматоїдним артритом (рРА), які раніше не отримували терапію МТ При застосуванні тоцилізумабу в монотерапії в дозі 8 мг/кг та тоцилізумабу в дозі 4 або 8 мг/кг кожні 4 тижні у комбінації з МТ індекс активності захворювання за шкалою DAS28 суттєво знижується у групах, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг, порівняно з пацієнтами, які отримували монотерапію МТ. Кількість пацієнтів, які досягли клінічної ремісії (DAS28 <2.6) на 24 тижні, значно більша у групах, які отримували тоцилізумаб (38.7-44.8%), порівняно з групою монотерапії МТ (15%). До 52 тижня кількість пацієнтів, які досягли DAS28 <2.6 у групах терапії тоцилізумабом, збільшується до 39.4-49% порівняно з 19.5% у групі монотерапії МТ. Число пацієнтів, які досягли відповіді АКР 20, 50, 70, також суттєво вище у групах терапії тоцилізумабом (70.2-74.5%; 47.6-56.9%; 30.1-38.6% на 24 тижні та 63-67.2%; 49.3; 49.3; 43.1% на 52 тижні, відповідно) порівняно з групою монотерапії МТ (65.2%; 43.2%; 25.4% на 24 тижні та 57.1%; 40.8%; 28.9% на 52 тижні, відповідно). Рентгенологічна оцінка Відсутність прогресування деструкції суглобів (зміна сумарного індексу Шарпа дорівнює нулю або менше) спостерігається у 82-83% пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг як монотерапію або комбінацію з МТ, порівняно з 73% пацієнтів у групі монотерапії МТ. Показники якості життя Клінічно значуще поліпшення функціональної активності за індексом HAQ-DI спостерігається у пацієнтів, які отримували тоцилізумаб у дозі 8 мг/кг як монотерапію або комбінацію з МТ, порівняно з тими, хто отримував монотерапію МТ. При монотерапії тоцилізумабом (у дозі 8 мг/кг внутрішньовенно кожні 4 тижні у пацієнтів з РА, з непереносимістю МТ або недоцільністю продовження терапії МТ (в т.ч. при неадекватній відповіді на терапію МТ)) спостерігалося більш виражене статистично значуще зниження активності захворювання за шкалою DAS28 порівняно з монотерапією адалімумабом (у дозі 40 мг підшкірно кожні 2 тижні). Кількість пацієнтів, які відповіли на терапію з показниками DAS28 <2.6 та DAS28 ≤3.2, була більша при терапії тоцилізумабом, ніж при терапії адалімумабом (39.9% проти 10.5% та 51.5% проти 19.8%, відповідно). Відповіді АКР 20, 50, 70 спостерігалися у 65%, 47.2%, 32.5% пацієнтів, які отримували тоцилізумаб, порівняно з 49.4%, 27.8%, 17.9% пацієнтів, які отримували адалімумаб. Клінічна ефективність при поліартикулярному ювенільному ідіопатичному артриті (пЮІА) Відповіді АКР 30, 50, 70, 90 були отримані у 89.4%, 83.0%, 62.2% та 26.1% пацієнтів відповідно. Частка пацієнтів з відповіддю АКР 30, 50, 70 на 40 тижні терапії щодо показників початку терапії склала 74.4%, 73.2% і 64.6% відповідно. Клінічна ефективність при системному ювенільному ідіопатичному артриті (СЮІА) Ефективність тоцилізумабу для лікування активного сЮІА вивчалася в 12-тижневому рандомізованому подвійному сліпому плацебо контрольованому періоді дослідження з двома паралельними групами. На 12 тижні частка пацієнтів, які досягли відповіді АКР 30, 50, 70, 90 при ЮІА, також була більшою в групі тецилізумабом терапії, ніж у групі плацебо: 90.7% проти 24.3%, 85.3% проти 10.8%, 70.7% 37.3% проти 5.4% відповідно (р<0.0001). Відповідь на терапію зберігалася і у відкритому розширеному періоді дослідження. Системні ефекти У 85% пацієнтів, які мали вихіднолихоманку, через 12 тижнів терапії тоцилізумабом лихоманка була відсутня порівняно з 21% пацієнтів, які отримували плацебо (р<0.0001). Крім того, у 64% пацієнтів, які мали висип вихідно, через 12 тижнів терапії тоцилізумабом висип був відсутній порівняно з 11% пацієнтів, які отримували плацебо (р=0.0008). Спостерігалося значне зниження інтенсивності больового синдрому групи терапії тоцилизумабом проти плацебо на 12 тижні. Коригована середня зміна оцінки болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) після 12 тижнів терапії тоцилізумабом відповідала 41 пункту (від 0 до 100 пунктів) порівняно з 1 пунктом у пацієнтів, які отримували плацебо (р<0.0001). Системні ефекти зберігалися і в відкритому розширеному періоді дослідження, що триває. Повна інструкція препарату міститься в упаковці.

Overall Rating 5
Написати відгук
Будь ласка авторизуйтесь або створіть обліковий запис для того, щоб написати відгук.