You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Українська
7 дней в неделю с 08:00 по 21:00 +380953112435

Алтузан (Altuzan) 100 мг 4 мл

  • Виробники Roche
  • Модель: Алтузан (Бевацизумаб)
  • Наявність: В наявності
₴4900.00грн.

Компоненти:

бевацизумаб

Препарати з однаковими компонентами:

Авастин (протипухлинний)

Алтузан

Авегра БІОКАД

Авастин Рош

Авастин

бевацизумаб

Зірабєв

Авастин 400 мг/16 мл

Авастин®

Беват


Назва лікарського засобу

Алтузан

Якісний та кількісний склад

Бевацизумаб

Терапевтичні показання

Бевацизумаб у комбінації з хіміотерапією на основі фторпіримідину показаний для лікування дорослих пацієнтів з метастатичним раком товстої або прямої кишки. Бевацизумаб у комбінації з паклітакселом показаний для лікування першої лінії дорослих пацієнтів із метастатичним раком молочної залози.

Бевацизумаб у комбінації з капецитабіном показаний для лікування першої лінії дорослих пацієнтів із метастатичним раком молочної залози, у яких лікування іншими варіантами хіміотерапії, включаючи таксани чи антрацикліни, вважається недоцільним. Бевацизумаб, на додаток до хіміотерапії на основі платини, показаний для лікування першої лінії дорослих пацієнтів з нерезектабельним поширеним, метастатичним або рецидивуючим недрібноклітинним раком легені, крім переважно плоскоклітинної гістологічної будови.

Бевацизумаб у комбінації з ерлотинібом показаний для лікування першої лінії дорослих пацієнтів з нерезектабельним поширеним, метастатичним або рецидивуючим неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легені з мутаціями, що активують рецептор епідермального фактора росту (EGFR). Бевацизумаб у комбінації з інтерфероном альфа-2а показаний для лікування першої лінії дорослих пацієнтів з поширеним та/або метастатичним нирково-клітинним раком.

Бевацизумаб у комбінації з карбоплатином та паклітакселом показаний для терапії першої лінії дорослих пацієнтів із запущеними формами (Міжнародна федерація гінекології та

Акушерство (FIGO) стадії III B, III C та IV) епітеліальний рак яєчників, маткової труби або первинний рак очеревини.

Бевацизумаб в комбінації з карбоплатином і гемцитабіном або в комбінації з карбоплатином і паклітакселом показаний для лікування дорослих пацієнтів з першим рецидивом чутливого до платини епітеліального раку яєчників, фалопієвих труб або первинного раку очеревини, які раніше не отримували терапію б. інгібітори або агенти, орієнтовані на рецептор VEGF.

Бевацизумаб у комбінації з паклітакселом, топотеканом або пегільованим ліпосомальним доксорубіцином показаний для лікування дорослих пацієнтів з резистентним до препаратів платини рецидивуючим епітеліальним раком яєчників, фаллопієвої труби або первинним перитонеальним раком, які раніше отримували VEGF або агентами, орієнтованими на рецептор VEGF.

Бевацизумаб у комбінації з паклітакселом та цисплатином або, альтернативно, паклітакселом та топотеканом у пацієнтів, які не можуть отримувати терапію препаратами платини, показаний для лікування дорослих пацієнтів з персистуючою, рецидивною або метастатичною карциномою шийки матки.

Дозування та спосіб введення

Авастин слід вводити під наглядом лікаря, який має досвід застосування протипухлинних лікарських засобів.

Дозування 

Метастатичний карцинома в двокрапка або вірно (mCPR) 

Рекомендована доза Авастину, що вводиться у вигляді внутрішньовенної інфузії, становить або 5 мг/кг або 10 мг/кг маси тіла одноразово.

кожні 2 тижні 

або 7,5 мг/кг або 15 мг/кг маси тіла одноразово

кожні 3 тижні.

Лікування рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або до неприйнятної токсичності.

Метастатичний груди рак (МБК) 

Рекомендована доза Авастину становить 10 мг/кг маси тіла один раз на 2 тижні або 15 мг/кг маси тіла один раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії. Лікування рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або до неприйнятної токсичності.

Немаленький клітина легке рак (NMRL) 

Перша лінія догляд з не лускатий NMRL в поєднання з на основі платини хіміотерапія 

Авастин вводять на додаток до хіміотерапії на основі препаратів платини протягом до 6 циклів лікування з подальшим застосуванням Авастину як монотерапію до прогресування захворювання. Рекомендована доза Авастину становить 7,5 мг/кг або 15 мг/кг маси тіла, що вводиться один раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

Клінічна користь у пацієнтів з НМРЛ була продемонстрована при дозах 7,5 мг/кг, так і при дозах 15 мг/кг.

Лікування рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або до неприйнятної токсичності.

Перша лінія догляд з не лускатий NMRL з EGFR активація мутації в поєднання з ерлотиніб 

Перед початком лікування комбінацією Авастину та ерлотинібу слід провести тестування на мутацію EGFR. Важливо, щоб була обрана добре перевірена і надійна методологія, щоб уникнути хибнонегативних або хибнопозитивних визначень. Рекомендована доза Авастину при застосуванні на додаток до ерлотинібу становить 15 мг/кг маси тіла один раз на 3 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

Лікування препаратом Авастин на додаток до ерлотинібу рекомендується продовжувати до прогресування захворювання.

Інформацію про дозування та спосіб введення ерлотинібу див. у повній інструкції щодо застосування ерлотинібу.

Передовий і або метастатичний нирковий клітина рак (mPKR) 

Рекомендована доза Авастину становить 10 мг/кг маси тіла один раз на 2 тижні у вигляді внутрішньовенної інфузії.

Лікування рекомендується продовжувати до прогресування основного захворювання або до неприйнятної токсичності.

Епітеліальний яєчник, матковий трубка і початковий перитонеальний

Overall Rating 5
Написати відгук
Будь ласка авторизуйтесь або створіть обліковий запис для того, щоб написати відгук.