You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Українська
7 дней в неделю с 08:00 по 21:00 +380953112435

Герцептин 150 мг

  • Виробник: Roche
  • Модель: Trastuzumab
  • Наявність: В наявності
₴7900.00грн.

Інструкція із застосування Герцептин® (Herceptin)


Власник реєстраційного посвідчення:
F.Hoffmann-La Roche, Ltd (Швейцарія)
Вироблено:
Roche Diagnostics, GmbH (Німеччина) або F.Hoffmann-La Roche, Ltd (Швейцарія) або ОРТАТ, АТ (Росія)
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (Швейцарія)
Код ATX: L01FD01 (Трастузумаб)
Активна речовина: трастузумаб (trastuzumab)

Лікарська форма
Герцептин®
Ліофілізат д/пригот. р-ну д/інф. 150 мг: фл. 1 шт.
реєстр. №: П N015932/01 від 14.07.09 - Безстроково

Форма випуску, упаковка та склад препарату Герцептин®
Ліофілізат для виготовлення розчину для інфузій від білого до світло-жовтого кольору; відновлений розчин - прозора або злегка опалесцентна, безбарвна або світло-жовтого кольору рідина.


1 фл. трастузумаб 150 мг

Допоміжні речовини: L-гістидину гідрохлорид – 3.36 мг, L-гістидин – 2.16 мг, α,α-трегалози дигідрат – 136.2 мг, полісорбат 20 – 0.6 мг.
Флакони безбарвного скла (1) – пачки картонні.
Клініко-фармакологічна група: Протипухлинний препарат. Моноклональні антитіла
Фармако-терапевтична група: МІБП-антитіла моноклональні

Фармакологічна дія

Трастузумаб є рекомбінантними ДНК-похідними гуманізованими моноклональними антитілами, які вибірково взаємодіють з позаклітинним доменом рецепторів епідермального фактора росту людини 2 типу (HER2). Ці антитіла є IgG1, що складаються з людських регіонів (константні ділянки важких ланцюгів) і визначають комплементарність мишачих ділянок антитіла р185 HER2 до HER2.

Протоонкоген HER2 або с-erB2 кодує трансмембранний рецептороподібний білок з молекулярною масою 185 кДа, який структурно подібний до інших членів сімейства рецепторів епідермального ростового фактора.
Гіперекспресія HER2 виявляється у тканині первинного раку молочної залози (РМЗ) у 25-30% хворих та у тканині поширеного раку шлунка у 6.8-42.6% хворих. Ампліфікація гена HER2 призводить до гіперекспресії білка HER2 на мембрані клітин пухлини, що, у свою чергу, викликає постійну активацію рецептора HER2.
Дослідження показують, що хворі на рак молочної залози, у яких відзначена ампліфікація або гіперекспресія HER2 у тканині пухлини, мають меншу виживання без ознак захворювання порівняно з хворими без ампліфікації або гіперекспресії HER2 у тканині пухлини.
Трастузумаб блокує проліферацію пухлинних клітин людини з гіперекспресією HER2 in vivo та in vitro. In vitro антитіло-залежна клітинна цитотоксичність трастузумабу переважно спрямована на пухлинні клітини з гіперекспресією HER2.
Імуногенність
Антитіла до трастузумабу були виявлені у однієї з 903 пацієнток з РМЗ, які отримували препарат у монотерапії або комбінації з хіміотерапією, при цьому явища алергії на Герцептин у неї були відсутні.
Дані щодо імуногенності при застосуванні препарату Герцептин для лікування раку шлунка відсутні.

Фармакокінетика
Фармакокінетика трастузумабу вивчалася у хворих з метастатичним РМЗ (мРМЗ) та ранніми стадіями РМЗ, а також у хворих на поширений рак шлунка. Спеціальних досліджень щодо вивчення міжлікарської взаємодії не проводилося.

Рак молочної залози
При введенні препарату у вигляді коротких внутрішньовенних інфузій у дозі 10, 50, 100, 250 та 500 мг 1 раз на тиждень фармакокінетика мала нелінійний характер. При збільшенні дози кліренс знижувався.
Період напіввиведення (T1/2)
T1/2 становить 28-38 днів, отже період виведення після відміни препарату - до 27 тижнів (190 днів або 5 періодів напіввиведення).

Фармакокінетика трастузумабу на тлі рівноважного стану
Рівноважний стан має бути досягнутий приблизно через 25 тижнів.
При використанні популяційного фармакокінетичного методу (двокамерна модель, модель-залежний аналіз) оцінки даних досліджень I фази, II фази та III фази при метастатичному РМЗ медіана очікуваної AUC у рівноважному стані через 3 тижні склала 1677 мг×добу/л після введення 3 доз (2 мг/кг) щотижня та 1793 мг×добу/л при введенні через 3 тижні у дозі 6 мг/кг. Розраховані медіани Cmax склали 104 мг/л та 189 мг/л, а Cmin – 64.9 мг/л та 47.3 мг/л, відповідно. При використанні модель-незалежного або "некамерного" методу аналізу (non-compartmental analysis, NCA) середня Cmin у рівноважному стані до 13 циклу (37 тиждень) склала 63 мг/л у пацієнток з ранніми стадіями РМЗ, які отримували трастузумаб у дозі навантаження 8 мг /кг, потім підтримує 6 мг/кг, через 3 тижні, і була порівняна з такою у хворих з мРМЗ, які отримували трастузумаб щотижня.

Кліренс
Типовий кліренс трастузумабу (для пацієнта з масою тіла 68 кг) становив 0.241 л/добу.
Обсяг розподілу
У всіх клінічних дослідженнях обсяг розподілу у центральній камері (Vc) становив 3.02 л, у периферичній (Vp) – 2.68 л для типового пацієнта.
Циркулюючий позаклітинний домен HER2-рецептора ("злущується" з клітини антиген)
У сироватці крові деяких пацієнток з РМЗ та HER2 гіперекспр
есією виявлено циркулюючий позаклітинний домен HER2-рецептора ("злущується" з клітини антиген). У 64% обстежених пацієнток у вихідних зразках сироватки виявлений антиген, що "злущується" з клітини, в концентрації, що досягала 1880 нг/мл (медіана 11 нг/мл). Пацієнтки, які мали високий рівень концентрації "злущується" з клітини антигену, ймовірно, могли мати нижчу Cmin. Однак у більшості пацієнток з підвищеним рівнем "злущується" з клітин антигену при введенні препарату щотижня цільова концентрація трастузумабу в сироватці досягалася до 6 тижня. Значного зв'язку між вихідним рівнем "злущується" з клітини антигену та клінічною відповіддю не спостерігалося.

Поширений рак шлунка
Фармакокінетика трастузумабу на тлі рівноважного стану
Для оцінки фармакокінетики трастузумабу на фоні рівноважного стану у пацієнтів з поширеним раком шлунка після введення трастузумабу в дозі навантаження 8 мг/кг, з подальшим введенням 6 мг/кг кожні 3 тижні застосовувався нелінійний двокамерний популяційний фармакокінетичний метод з використанням даних.
Рівні концентрації трастузумабу, що спостерігалися, у сироватці крові були нижчими, таким чином, виявлено, що загальний кліренс препарату у пацієнтів з поширеним раком шлунка вищий, ніж у пацієнток з РМЗ, які отримують трастузумаб у тій же дозі. Причина цього невідома.
При високих концентраціях загальний кліренс має переважно лінійний характер, а T1/2 становить близько 26 днів.
Медіана передбачуваного показника AUC (у рівноважному стані протягом 3-тижневого періоду) становить 1213 мг×сут/л, медіана Cmax у рівноважному стані – 132 мг/л, медіана Cmin – 27.6 мг/л.
Дані про рівень циркулюючого позаклітинного домену HER2-рецептора ("антиген, що злущується" з клітини) у сироватці пацієнтів з раком шлунка відсутні.

Фармакокінетика у особливих груп пацієнтів
Окремі фармакокінетичні дослідження у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з нирковою або печінковою недостатністю не проводились.

Літній вік
Вік не впливає на розподіл трастузумабу.

Показання для застосування.
Рак молочної залози
Метастатичний рак молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:
у вигляді монотерапії після однієї або більше схем хіміотерапії;
у комбінації з паклітакселом або доцетакселом, у разі відсутності попередньої хіміотерапії (перша лінія терапії);
у комбінації з інгібіторами ароматази при позитивних гормональних рецепторах (естрогенових та/або прогестеронових) у жінок у постменопаузі.
Ранні стадії раку молочної залози з пухлинною гіперекспресією HER2:
у вигляді ад'ювантної терапії після проведення хірургічного втручання, завершення хіміотерапії (неоад'ювантної або ад'ювантної) та променевої терапії;
у комбінації з паклітакселом або доцетакселом після ад'ювантної хіміотерапії доксорубіцином та циклофосфамідом;
у комбінації з ад'ювантною хіміотерапією, що складається з доцетакселу та карбоплатину;
у комбінації з неоад'ювантною хіміотерапією та подальшою ад'ювантною монотерапією препаратом Герцептин®, при місцево-поширеному (включаючи запальну форму) захворюванні або у випадках, коли розмір пухлини перевищує 2 см у діаметрі.

Поширений рак шлунка

Поширена аденокарцинома шлунка або стравохідно-шлункового переходу з пухлинною гіперекспресією HER2:
у комбінації з капецитабіном або внутрішньовенним введенням фторурацилу та препаратом платини у разі відсутності попередньої протипухлинної терапії з приводу метастатичної хвороби.
відкрити список кодів МКБ-10.
Режим дозування
Тестування на пухлинну експресію HER2 до початку лікування препаратом Герцептин® є обов'язковим.
Герцептин® вводять тільки внутрішньовенно крапельно! Вводити препарат внутрішньовенно струминно чи болюсно не можна!
Герцептин несумісний з 5% розчином декстрози через можливість агрегації білка. Герцептин не можна змішувати або розводити разом з іншими лікарськими засобами.
Розчин препарату Герцептин сумісний з інфузійними пакетами, виготовленими з полівінілхлориду, поліетилену та поліпропілену.

Приготування розчину
Підготовка препарату до введення має проводитись в асептичних умовах.
Інструкція з приготування розчину
Вміст флакону з 150 мг препарату Герцептин розчиняють у 7.2 мл стерильної води для ін'єкцій.
Під час розчинення слід обережно поводитися з препаратом. При розчиненні слід уникати надмірного піноутворення, останнє може утруднити набір потрібної дози препарату із флакону.
1. Стерильним шприцом повільно ввести 7.2 мл стерильної води для ін'єкцій у флакон із 150 мг препарату Герцептин®, спрямовуючи струмінь рідини прямо на ліофілізат.
2. Для розчинення акуратно похитати флакон обертальними рухами. Чи не струшувати!
При розчиненні препарату часто утворюється невелика кількість піни. Щоб уникнути цього, необхідно дати розчину постояти близько 5 хвилин. Приготовлений розчин має бути прозорим і безбарвним або мати блідо-жовтий колір.

Умови зберігання приготовленого розчину
Флакон із 150 мг препарату використовується лише одноразово.
Розчин препарату Герцептин® фізично та хімічно стабільний протягом 24 годин при температурі 2-8°С після розчинення стерильною водою для ін'єкцій. Чи не заморожувати!
Приготування розчину для інфузії слід здійснювати безпосередньо після розчинення ліофілізату. У виняткових випадках розчин після розчинення ліофілізату може зберігатися не більше 24 годин при температурі 2-8°С, якщо розчинення ліофілізату відбувалося в контрольованих та валідованих асептичних умовах. При цьому за умови зберігання (правила зберігання та тривалість) відповідає фахівець, який розчиняє ліофілізат.
Інструкція з приготування розчину для інфузії
Визначити об'єм розчину:
необхідний для введення навантажувальної дози трастузумабу, що дорівнює 4 мг/кг маси тіла, або підтримуючої дози, що дорівнює 2 мг/кг, визначається за такою формулою:
Об'єм (мл) = маса тіла (кг)×доза (4 мг/кг навантажувальна або 2 мг/кг підтримуюча)/21 (мг/мл, концентрація приготовленого розчину);
необхідний для введення навантажувальної дози трастузумабу, що дорівнює 8 мг/кг маси тіла, або підтримуючої дози, що дорівнює 6 мг/кг кожні 3 тижні, визначається за такою формулою:
Об'єм (мл) = маса тіла (кг)×доза (8 мг/кг навантажувальна або 6 мг/кг підтримуюча)/21 (мг/мл, концентрація приготовленого розчину).
З флакона з ліофілізатом, що розчинився, слід набрати відповідний об'єм і ввести його в інфузійний пакет з 250 мл 0.9% розчину натрію хлориду. Потім інфузійний пакет слід обережно перевернути для перемішування розчину, уникаючи піноутворення. Перед введенням розчин слід перевірити (візуально) щодо відсутності механічних домішок і зміни забарвлення. Розчин для інфузій відразу вводять після його приготування.
У виняткових випадках приготований розчин для інфузій може зберігатися не більше 24 годин при температурі 2-8°С, якщо розчинення ліофілізату та приготування розчину для інфузій відбувалося в контрольованих та валідованих асептичних умовах. При цьому за умови зберігання (правила зберігання та тривалість) відповідає спеціаліст, який готував розчин.
Інструкції зі знищення невикористаного препарату або з терміном придатності, що минув.
Попадання лікарського препарату у довкілля має бути зведене до мінімуму. Не слід утилізувати препарат за допомогою стічних вод або разом із побутовими відходами. По можливості, необхідно використовувати спеціальні системи для утилізації лікарських препаратів.

Стандартний режим дозування
Під час кожного введення трастузумабу необхідно ретельно спостерігати за пацієнтом щодо появи ознобу, лихоманки та інших інфузійних реакцій (протягом 6 годин після початку першої інфузії та протягом 2 годин після початку наступних інфузій). Має бути доступний набір для надання екстреної допомоги, а інфузію повинен проводити медичний фахівець, досвідчений у лікуванні анафілаксії.
У разі появи інфузійних реакцій інфузію переривають. Після зникнення симптомів інфузійних реакцій легкого та помірного ступеня тяжкості згідно з NCI-CTC (загальні критерії токсичності Національного інституту раку в США) можливе відновлення інфузії. У разі розвитку тяжких та життєзагрозних інфузійних реакцій слід розглянути питання щодо припинення подальшої терапії препаратом Герцептин®.

Метастатичний рак молочної залози
Щотижневе введення
Доза навантаження: 4 мг/кг маси тіла у вигляді 90-хвилинної внутрішньовенної краплинної інфузії.
Доза, що підтримує: 2 мг/кг маси тіла 1 раз на тиждень. Підтримуюча доза вводиться через 1 тиждень після навантаження. Якщо попередня доза навантаження переносилася добре, препарат можна вводити у вигляді 30-хвилинної краплинної інфузії.
Альтернативне введення – через 3 тижні
Доза навантаження: 8 мг/кг маси тіла у вигляді 90-хвилинної внутрішньовенної краплинної інфузії.

Overall Rating 4
Написати відгук
Будь ласка авторизуйтесь або створіть обліковий запис для того, щоб написати відгук.